emisja głosu, terapia jąkania, integracja sensoryczna, Ewa Kaczmarkiewicz Edica

 
Zapraszamy na zajęcia z zakresu:
 
Logopedia dla osób dorosłych i młodzieży:
 • Terapia jąkania
 • Terapia wad wymowy osób dorosłych
 • Kompetencje komunikacyjne
 • Skuteczna komunikacja
 • Artykulacja, dykcja, emisja głosu
 • Przygotowanie do egzaminów wstępnych na studia aktorskie, dziennikarskie, logopedyczne.
 • Relaksacja - jak radzić sobie ze stresem
 • Terapia logopedyczna osób z chorobami i uszkodzeniami układu nerwowego
 • Terapia dysfagii
Logopedia dla dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami rozwoju
 • Rozszczep wargi i podniebienia diagnoza i terapia logopedyczna
 • Diagnoza i terapia jąkania 
 • Pomoc gdy dziecko się jąka
 • Terapia logopedyczna dzieci z Zespołem Downa
 • Logopedia dla dzieci, terapię wad wymowy
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Wczesna interwencja terapeutyczna
 • diagnoza Integracji Sensorycznej
 • terapia procesów Integracji Sensorycznej
 
 • terapia logopedyczna z elementami Integracji Sensorycznej 
Logorytmika
 • zajęcia grupowe dla dzieci z wadami wymowy
Treningi twórczości
 • zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych

Szkolenia:

 • Szkolenia z zakresu komunikacji
 • Szkolenia z zakresu logopedii medialnej i artystycznej
 • Specjalistyczne szkolenia dla logopedów, psychologów, pedagogów
 
Zapisy i kontakt tel: 504 344 130
e-mail: edicalodz@gmail.com 
Zajęcia odbywają się 
 
Hostowane na o12.pl